Bilder_Nettside_Gode_relasjoner.jpg
Bilder_Nettside_Gode_relasjoner.jpg

Ny strategi?


Er du klar for ein ny strategi eller
vil du bruke ressursane dine på ein ny måte?
Då er det effektivt å ha ein coach med på laget.

Bli med på kurs!

SCROLL DOWN

Ny strategi?


Er du klar for ein ny strategi eller
vil du bruke ressursane dine på ein ny måte?
Då er det effektivt å ha ein coach med på laget.

Bli med på kurs!

Som coach lærer eg deg korleis bli bevisst, ta i bruk dine evner og talent – til å bli trygg på deg sjøl og takle kvardagsutfordringar. Eg oppfordrar deg til å gå for draumane og måla dine, som igjen opnar opp for nye moglegheiter i livet ditt.

 
Winnie Støylen – Life- & Business Coach og Helsecoach. Foto: Per Eide.

Winnie Støylen – Life- & Business Coach og Helsecoach. Foto: Per Eide.

Min bakgrunn

Eg brenn for å gjere andre gode og å vere ein ressurs for andre. Tidlegare møtte eg menneske i både glede og sorg ved å vere blomsterdekoratør - i bryllaup, og når nokon hadde mista sine kjære. Eg utvikla etterkvart ei interesse for mennesket sine indre prosessar og reaksjonsmønster, samt eit ønske om å spele ei positiv rolle i liva til andre. Då eg fekk lære om NLP falt brikkane på plass og eg hadde funne ein måte å bidra til andre si utvikling på. Som NLP-coach får eg vere ein positiv lagspelar for menneske som vil noko, som er klare for ei forandring. Å ta del i denne prosessen, heie på og motivere, og sjå at delmål for delmål blir nådd, det er den store motivasjonen for meg!

 

.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

Coaching

Coaching er ein samtalebasert forandringsprosess, der du sjølv tek ansvar for di eiga utvikling og dine moglegheiter. Mi rolle er å leie prosessen, inspirere og hjelpe deg til å oppdage og ta i bruk dine eigne ressursar og heile ditt potensiale, slik at du kjem dit du ønskjer. Vi startar alltid med ein kartleggingssamtale der vi saman finn ut kva område/utfordringar du ønskjer å gripe fatt i. Kanskje har du dette klart for deg heilt frå starten av, og kanskje dukkar det opp nye ting undervegs.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

NLP

Med NLP har vi mange verktøy for å betre kommunikasjon, motivasjon, og til å skape endringar i fastlåste tankemønster og handlingar. Med desse verktøya kan du motivere deg sjølv, endre unyttige overtydingar og handlingsmønster, oppleve å stå stødigare i vala dine og oppnå betre strategiar for å nå måla dine. NLP gir deg innsikt og forståing for mekanismane som ligg til grunn for vala du gjer.

DNCF

DNCF

DNCF-sertifisert Coach

Eg er utdanna Life- & Business Coach og helsecoach, er sertifisert NLP Master Practitioner og er medlem av Den Norske Coachingforening, DNCF. DNCF definerar standarden for coachar i Norge. Dei kvalitetssikrar coachingutdanning og coachingtenester med utgangspunkt i norske forhold, erfaringar og behov. Du kan lese meir om DNCF på deira eigne sider i linken nedanfor.

 

Winnie utstråler en god og positiv energi, som skaper trygghet og gjør det lett å snakke om vanskelige tema. Gjennom bevisstgjøring av handlemønster og positiv sortering av tanker har Winnie bidratt til å gjøre hverdagen betraktelig bedre. Anbefaler andre ungdommer, som slit med negative tankemønster / opplevinger, å ta en prat med Winnie.
— Hilsen pappa til jente 13 år

Winnie fikk meg til se problemstillinger på en ny måte. Dette førte til nytt fokus og bedre fremgangsmåter i forhold til å nå mine mål. Jeg har lært nyttige verktøy som har hjulpet meg både i forhold til jobb og i dagliglivet. Å bli bevisst på egne verdier og kvaliteter var for meg den viktigste lærdommen etter samtalene med Mewinn Coaching.
— Lene

Eg satt fast i eit negativt tankemønster. Å bli coacha av winnie fikk meg til å tenke på ein ny og positiv måte. Det hjalp meg til å kunne ta avgjerelsler som eg ikkje trudde eg greide ta. Sjølv om eg kjente Winnie frå før, gikk det veldig bra. Winnie er prosjesjonell og dyktig.
— Dame 38

Winnie er en utrolig dyktig coach. Hun ser deg og dine behov, er behagelig og har høy tillit. Jeg har selv brukt Winnie som coach og har fått mye hjelp i forhold til min egen utvikling da jeg sto litt fast i gamle mønstre. Jeg driver mitt eget foretak grydalen.no og kan takke Winnie for at jeg ikke ga opp. Anbefaler deg virkelig å ta kontakt med denne flotte og inspirerende coachen!
— Mvh Gry Dalen, Selvstendig entrepenør og naturterapeut.