Helgekurs i sjølvleiing I ØRSTA!

Helgekurs i sjølvleiing I ØRSTA!

Mewinn i samarbeid med Line Katrin Moe:

HELGEKURS 13.-14. OKTOBER- «HVA ER DIN VEI?»
Her kombinerer vi nlp-teknikker, coaching og mindfulness. Livet handler om å leve fra hjertet. Å leve det livet du drømmer om. Men vi har en tendens til å ikke sette av tid til å kjenne etter hva vi trenger, hva vi har behov for eller hvordan vi ønsker å leve. I stedet lever vi ut av vaner, hva vi tror er forventet av oss eller vi tenker på alle andre før vi tenker på oss selv.

Nytt kurs i Ulsteinvik

Nytt kurs i Ulsteinvik

KURS I Mindfulness / STRESSMESTING
inspirasjonshelg i ULSTEINVIK!

Velkomen til nytt kurs i MINDFULNESS! I samarbeid med Bergen Stressmestringssenter inviterer vi endå ein gong til ein innhaldsrik og spanande helg med MINDFULNESS, denne gongen i Ulsteinvik! Kurset går over to dagar og gir både ei praktisk og teoretisk innføring i kva mindfulness er og korleis det kan bidra til å redusere stress i kvardagen.

Din «indre kritiker» - fra fiende til venn?

Din «indre kritiker» - fra fiende til venn?

De fleste av oss har en «indre kritiker» som dukker opp i tide og utide. Den kan være en indre stemme eller en ubevisst følelse av av at vi ikke er god nok, flink nok etc. Den kan være ganske plagsom og den begrenser livet vårt ofte mer enn vi aner.

Vi vil derfor invitere deg til denne temakvelden, hvor du vil få et innblikk i hvem denne «kritikeren» er og hvordan den kan omgås på en helt ny måte. Ja, kanskje kan du også til og med ende opp med å se den som en venn?

På denne temakvelden vil du møte DNCF sertifiserte coach, Linda Elin Aase (fra Bergen Stressmestringssenter), som i samarbeid med Ålreit Institutt AS (som er en av fire DNCF godkjente skolen i landet for NLP og coaching utdanning), har hatt en rekke temakvelder i Bergen. DNCF sertifiserte coach Winnie Støylen, fra Mewinn Coaching, vil også bidra med sine erfaringer og sitt arbeid rundt tema. Etter temakvelden vil det være mulighet for deltakerne til å få høre om utdanningstilbudet til Ålreit Institutt As.

Tidspunkt:
Mandag 4. juni 2018.
Fra kl 18.00 til 20.30
Bindene påmelding innen 31.05.2018.

Sted:
Mewinn Coaching, Ulsteinvik

Kursavgift:
kr 350,- 

Påmelding på mail: winnie@mewinn.no
NB! Begrenset antall plasser, så her gjelder «førstemann til mølla» prinsippet.

VELKOMMEN!

Inngår lokalt samarbeid

Inngår lokalt samarbeid

Henning Karlsen og Winnie Støylen

Henning Karlsen og Winnie Støylen

Mewinn har inngått samarbeid med Verto! 
Du kan også lese om samarbeidet på VERTO sine sider ved å trykke her.
 

- dette kunne du lese i Vikebladet 12. april:

Bemanningsbyrået Verto og Mewinn Coaching har inngått samarbeid for å betre kunne hjelpe jobbsøkjarar og kundar.

- Mange av jobbsøkjarane som registrerer seg hos Verto treng rettleiing i jobbsøkjarprosessen. Ofte er det små grep som skal til for å bli meir attraktiv på jobbmarknaden, og vi tilbyr jobbsøkjarkurs til grupper og rettleiing til enkeltpersonar, seier Henning Karlsen, administrerande direktør i Verto i ei pressemelding.

Bemanningsbyrået Verto, som rekrutterer tilsette til alle bransjar og fagområde, har hovudkontor i Fosnavåg. Direktøren fortel at mange jobbsøkjarar som tek kontakt med bemanningsbyrået synest det er vanskeleg å leite etter jobb.

- Mange veit rett og slett ikkje kva dei vil og er usikre på seg sjølve. Når ein kandidat har registrert sin CV og vi har ein samtale for å finne ut korleis vi kan hjelpe, spør vi alltid om kva for ønskje dei har for ein framtidig jobb. Overraskande mange seier dei ikkje veit kva dei vil. Samarbeidet med ein sertifisert coach eller rettleiar vil vere veldig gunstig i slike situasjonar, seier Henning Karlsen og legg til:

- Mewinn Coaching kan tilby rettleiing på ein heilt annan måte enn vi gjer i dag, og vi er veldig nøgde med å få med Winnie Støylen på laget.

Set stor pris på å få bruke kompetansen
Winnie Støylen er utdanna Life & Business-coach, og driv Mewinn Coaching, som har kontorstad i Ulsteinvik.

- Eg hjelper personar til å bli klar over kva som er viktig for dei, til å setje eigne mål og bidreg som ei støtte på vegen til å nå desse. Stort forventingspress både fra samfunn, familie, venar og ikkje minst seg sjølve, kan føre til at ein misser trua på eige potensiale – også i jobbsamanheng. Som coach lærer eg folk korleis ein skal bli medviten på, og ta i bruk sine eigne evner og talent, og til å bli trygg på seg sjølve. Eg setter stor pris på å få bruke mi nkompetanse i samarbeid med Verto, seier Winnie Støylen.

Jenter: Bygg opp din indre styrke!

Foto: Per Eide

Foto: Per Eide

Mewinn Coaching og Bergen Stressmestringssenter inviterer til helgekurs for jenter i alderen 14-19 år. Det er utfordrende å være ung og mange unge sliter med stress, dårlig selvbilde eller høye forventninger til en selv. Kurset gir ungdommene anledning til å: 

  • Bli bedre kjent med seg selv og hva som er viktig for dem
  • Sette egne mål
  • Bli bevisst hvordan de kan påvirke egen fremtid
  • Lære å håndtere uønskede tankemønstre
  • Få trening i å mestre en utfordrende hverdag.


Kurset blir ledet av Winnie Støylen fra Mewinn Coaching og Christina Waardal fra Bergen Stressmestringssenter. Winnie er DNCF Sertifisert Coach og registrert Helsecoach og driver Mewinn Coaching i Ulsteinvik. Christina er DNCF Sertifisert coach, registrert Helsecoach og er også utdannet kursholder for kurs i selvfølelse for barn og unge.

Dato: lørdag 14.april - søndag 15.april.
Tid: 11:30 - 15:30 begge dagene.
Pris: 1.900 kr


Kaffe, te, kald drikke, nøtter og frukt blir servert i pausene.

Påmelding skjer via epost: winnie@mewinn.no
Eventuell avbestilling må skje senest en uke før kursstart.
Se www.mewinn.no eller www.bergenstressmestringssenter.no, 
evt ta kontakt med Winnie for mer informasjon på tlf 91 86 12 96.

VELKOMMEN til en helg hvor DU er i fokus!

Nytt kurs i MINDFULNESS 24.–25. mars 2018

Mindfulness_bilde.jpg

Mewinn Coaching inviterer til ei innhaldsrik og spanande helg med MINDFULNESS!

Kurset går over to dagar:
Laurdag 24. mars, kl 11.30–17.00
Søndag 25. mars, kl 11.00–15.00
Kursavgift: kr 2250,- (-20% for student og honnør)

Kurset har som mål å legge til rette for ei praktisk og teoretisk innføring i kva mindfulness er og korleis det kan bidra til å redusere stress i kvardagen. Du vil gjennom kurset få erfare dei ulike øvelsane som mindfulness representerer, og det er mogleg å stille spørsmål undervegs. Kurset er tilpassa alle, uansett alder, livssituasjon, religion og fysisk form. Du vil få utdelt eiget kurshefte, cd med øvelser og et 6 ukers program til å ta i bruk etter kurset for egentrening vidare. Det vil også utstedes kursbevis.

Kurset er eit samarbeid mellom Mewinn Coaching og Bergen stressmestringssenter og blir leia av Linda Elin Aase. Ho har spesialkompetanse innen fagfeltet vold og traumatisk stress, i tillegg utdanning som DNCF sertifiser Coach og Mindfulness-instruktør. Ho har i flere år holdt liknande kurs i Bergen med svært gode tilbakemeldingar. Kurset blir halde i lokala til Yogano i Bjørndalsvegen 15 A i Ulsteinvik sentrum.. For påmelding ta kontakt med Winnie Støylen på telefon eller e-post: winnie@mewinn.no

Her kan du også lese kva Vikebladet Vestposten skriv om MINDFULNESS

Mewinn i Vestlandsnytt

Eit fint møte med Vestlandsnytt! Du kan lese saka under bilete.

mewinn.jpg

Slik gjennomfører du nyttårsforsettet ditt:
– Sett realistiske mål

Startar du året med nyttårsforsett? Då er du ikkje åleine. Men korleis halde ut til målet er nådd?
– Det viktigaste er at nyttårsforsettet er ditt eige, og at det verkeleg betyr noko for deg, seier Winnie Støylen frå Leikong.
Ho er utdanna Life- & Business Coach, og driv «Mewinn Coaching» i Ulsteinvik. Der jobbar ho dagleg med å hjelpe folk til å nå måla sine. Det kan handle om alt frå å lære seg å ta i bruk eigne evner og talent til å takle kvardagsutfordringar.
– Når du har bestemt deg for kva du vil oppnå, bør du stille deg to spørsmål: Kva vil det gi deg å oppnå målet ditt, og kvifor ønskjer du det? Svara vil gi deg grunnlag og drivkraft på vegen mot suksess, seier Støylen.
Sett smarte mål
Eit nyttårsforsett handlar ofte om å endre vanar. Det er lettare sagt enn gjort.
– Difor må måla vere realistiske, mest mogleg spesifikke og målbare. Er målet innanfor rekkjevidde? Når kan det bli nådd? Treng du bistand for å kome dit raskare?

coaching
Hovudskilnaden mellom coaching og terapi ligg i at coaching ikkje har til hensikt å løyse djuptgåande emosjonelle problem. Medan terapi kan jobbe med fortida, handlar coaching om kva du ønskjer og skal gjer i framtida.
Kjelde: mewinn.no
– Legg ein plan
– Sett ein realistisk dato for når du skal ha oppnådd hovudmålet ditt, og lag deretter ein god plan med små delmål. Heng den gjerne opp på ein synleg plass, anbefaler Støylen.
– For kvart delmål du oppnår er du eitt skritt nærmare suksess. Belønn deg sjølv for kvart steg, seier coachen.
Viss ein jobbar med nyttårsforsettet sitt på denne måten, vil det ikkje berre føre til eit kortsiktig resultat, men ei endring i livet – og det må no vere det eigentlege målet ...
Mykje ungdom
Som coach hjelper Støylen folk å setje eigne mål og oppnå desse gjennom ein til ein-samtalar.
– Dei yngste kundane mine er rundt 15 år gamle, og dei eldste er godt vaksne. Men behovet verkar å vere størst mellom ungdom. Dei vil gjerne ha ein uavhengig person å prate med.
Forventningspresset kan bli opplevd som stort, ikkje berre frå samfunn, familie og venner, men også frå ein sjølv. Då kan det vere lett å miste trua på seg sjølv.
– Det som ofte går igjen er «kaos i hovudet». Ein slit med å sortere tankane. Eg kan hjelpe folk med å strukturere tankane, slik at dei finn ut kva som verkeleg betyr noko i dette kaoset, seier Støylen og held fram:
– Mange val i kvardagen handlar om korleis vi skal disponere tida vår. Om ein seier ja til noko, må ein gjerne seie nei til noko anna. Vala vi gjer samsvarer ikkje nødvendigvis det vi eigentleg ønskjer oss for oss sjølve og dei rundt oss.

Kurs i Mindfullness
I tillegg til coaching gjennom ein til ein-samtalar, tilbyr Mewinn kurs i mindfulness i samarbeid med Bergen stressmestringssenter. Det neste kurset, går av stabelen i Ulsteinvik førstkomande helg.
– Kurset går over to dagar og gir både praktisk og teoretisk innføring i kva mindfullness er og korleis det kan bidra til å redusere stress i kvardagen. Du lærer å akseptere korleis du har det og korleis du best set kursen vidare, seier Støylen.
Føredragshaldaren denne helga er Linda Elin Aase, som mellom anna har over 25 års arbeidserfaring frå områda barnepsykiatri, vaksenpsykiatri, barnevern og foreldrerettleiing.

Josefine Spiro
josefine@vestlandsnytt.no

Nytt kurs i MINDFULNESS

Velkomen til endå eit kurs i MINDFULNESS! Kurset blir halde 13.-14. januar i lokala til YOGANO. Forrige kurs vart fullt og vi har fått gode tilbakemdlingar! Vi håper at enda fleire vil ta del i dette givande kurset. For påmelding ta kontakt på telefon 918 61 296, eller e-post winnie@mewinn.no. 

Mewinn_plakat_Mindfulness_JANUAR_.jpg

Bedre helse med mindfulness

Som også Vikebladet Vestposten skriv, kan mindfulness vere med på å gi ei betre mental helse. Dette kan vi lese om i ein ny rapport omtalt på Folkehelseinstituttet sine sine sider.

«Mindfulness fremjar helse og velvære ved å endre måten vi møter stress og utfordringar på. Ved å skape eit mellomrom mellom seg sjølv og stresset, såkalla kognitiv desentrering, blir det lettare å få auge på nye måtar å meistra stresset på. - Slik finn vi høve for vekst og meining i det som skjer oss.› - Michael de Vibe 

Mewinn, i samarbeid med Bergen Stressmestingssenter, held kurs i mindfulness i Ulsteinvik. Kurset går over to dagar, 13.-14. januar 2018, og gir både ei praktisk og teoretisk innføring i kva mindfulness er og korleis det kan bidra til å redusere stress i kvardagen. Du vil gjennom kurset få erfare dei ulike øvelsane som mindfulness representerer, og det er mogleg å stille spørsmål undervegs. Du kan lese meir om kurset på kurssidene. NB! Det er også mogeleg å kjøpe gåvekort på mindfulness-kurs. Kanskje noko å gje i julegåve? For kjøp av gåvekort kontakt Winnie Støylen på telefon 918 61 296 eller winnie@mewinn.no.

keepCalm.jpg