Skulevegring er eit aukande problem og vanskleg for både barn og foreldre. - Vanlegvis har ikkje eleven problem med læring. Tvert imot er mange av dei meir begava enn gjennomsnittet - kan vi lese i denne artikkelen. Eit interessant utgangspunkt for å kunne kome fram til ei løysing på denne utfordringa.

http://forskning.no/2016/11/vi-ma-bry-oss-mer-om-skolevegrerne