Her er ein lite videofilm som forklarer skilnaden mellom empati og sympati.