foreldrerolla2017.jpg

KLUBBKVELD

Til hausten tilbyr mewinn temakvelder for venner/veninnekveld/klubbkveldar (grupper). Eg møter gruppa i dykkar eigne lokale (gjerne ein heim), til avtalt tidspunkt. Denne kvelden tek vi opp tenåringens søk etter sjølvstendigheit og korleis du som voksen, i nær relasjon til ungdomen, kan vere eit forbilde gjennom kommunikasjon, språk og kropsspråk. Ved visse holdningar og rett kommunikasjon kan du støtte den unge til å gå styrka inn i voksenlivet! Eg lærer deg verktøy/teknikkar, som tildømes aktiv lytting og speiling, som kan hjelpe foreldre til å møte ungdomen der dei er - forstå kvarandre betre og få ein utviklande dialog. Som foreldre spelar dykk ei unik rolle i ungdomane sine liv. Ved å bruke det du lærer på temakvelden, kan du og den unge blir meir klar over faktorar som gir positiv endring - for endring vil kome i denne perioda i livet - både i læring, personleg og kommunikasjonen med andre.

Om du vil lese meir om temaet, kan du gå inn på denne artikkelen: https://psykologisk.no/2014/04/tenaringers-soken-etter-selvstendighet/