coaching

Coaching i seg sjølv er som ei strukturert samtaleform som er spesialutvikla for at du skal kunne lykkast i å setje deg mål og nå desse. Vi tek utgangspunkt i dine evner, talent og målsetjingar, og leiar deg fra ein «no situasjon/tilstand» til ein «ønskja situasjon/tilstand». Dette foregår som ein målretta dialog som utfordrar og støttar deg i å utvikle din tankar, dine veremåtar, læremåter og følelsane dine, slik at du oppnår det som er viktig for deg. 

Hva er forskjellen på terapi og coaching? 

Sjølv om mykje av metodikken bak coaching stammar frå gestalt- og adferdsterapi, eller andre områder innan psykologi, er coaching likevel ikkje det same som terapi. Hovedskilnaden mellom coaching og terapi ligg i at coaching ikkje har til hensikt å løyse djuptgåande emosjonelle problem. Coaching fokuserar på å bruke praktiske oppgåver for å klargjere målsetjingar og oppnå resultat innan bestemte tidsrammer. Ein annan måte å beskrive forskjelane på, er at medan terapi kan jobbe med fortida, handlar coaching om kva du ønskjer og skal gjer i framtida.


Det var en helt utrolig reise jeg har gått gjennom med Winnie! Kurven oppover var bratt. Fra kaos til ro i hodet mitt i bare en par uker. At det var mulig, hadde ikke jeg tenkt da jeg begynte med coaching. Det var veldig spesielt opplevelse å oppnå målet mitt i en så kort tid og sånn i etterkant jeg er veldig glad om at jeg tok det steget å begynne med coaching.

Det var et helt naturlig, utrolig godt, hyggelig og varmt samarbeidet med Winnie helt fra starten. Det var alltid en glede å møte opp til timen min. Hun stilte de riktige spørsmål - jeg svarte så godt jeg kunne - og i tillegg vi brukte en del forskjellige hjelpemidler underveis og vi reflekterte fortløpende. Det gjorde reisen til en varierende, lærerike og spennende opplevelse, som jeg aldri kommer til å glemme.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

NLP

Ved å bruke denne metoden kan vi utnytte våra evner og talent og ståstad på ein betre måte. Slik aukar vi moglegheitene til å oppnå dei resultata vi ønskjer og kanskje kan vi også leve meir bevisst på den måten som er best for oss. Desse metodene blir brukt internationalt innen nærlingsliv, underhaldningsbransjen, utdannelse og ikkje minst innan sport!

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

Illustrasjonsfoto. Foto: Per Eide.

Prosessen

I ein coachingprosess er vi gjerne innom tre ulike hoveddelar. Vi startar med å bevisstgjere. Vi kartlegg dine styrker og utfordringar, og får då fram viktig informajson om kva som gir deg energi og kva som tappar deg for krefter. Vidare jobbar vi med handlingsmønster og tilstandstyring, og finn nye hensiktsmessige alternativ. Å få eit nytt og utvida perspektiv, og auka forståelse for andre, og andre sine handlingar er også ein viktig del av prosessen. Vi viser deg teknikkar og verktøy for å bruke desse evnene strukturert, for å oppnå dine ønska resultat, og innanfor ønske tidsramme.